Научныенаправленияуниверситета и основная причина ихвыбора  во многом определялись фактом слияния двух университетов,  профилирующихся наподготовке кадров в основном по педагогическим и гуманитарным специальностям. НИР университета до сегодняшнего дня имеет два научных направления:

1.  13.00.14. Совершенствование инновационной технологии подготовки педагогических кадров,соответствующей новым направлениям образования.(государственная регистрация № 0111 РК 00378 от 06.10.2011г., вновь изменена 11.01.2013г.).

2.  08.00.05. Задачи формирования и развития конкурентной экономики.(государственная регистрация №0111РК00379 от 06.10.2011г., вновь изменена 11.01.2013г.). 

 

Темы научно-исследовательскихработ РСИУ

Название кафедры

Темы НИР

1

Кафедра искусства

Руководители:

Тлеубаев С.Ш.

Ескулова У.А.

1.Студенттерді шығармашылық мамандықтар арқылы эстетикалық, этикалық сұлулықпен еңбекке баулу тәрбиені  беру.

2.Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамыту тетіктерін жетілдіру.

3.Шығармашылық мамандықтар арқылы студенттердің қабілеттерін арттыру.

2

Кафедра стандартизации и сертификации

Руководители:

Серманизов С.

Жунисбеков Ж.

1.Экология мәселелері.

2. Биологиялық алуан түрлілік. 

3.Көмір қалдықтарын халық шаруашылығында пайдалану.  Номер госрегистрации  НЦНТИ: 0115РК01222.

 

3

Кафедра бизнеса

Руководители:

Тұрлыбекова А.А

Ускенов М.К.

Абилгазиева Ж.

1-бағыт:Әлемдік бәсекелік жағдайда ҚР нақты экономикалық салаларында бәсекелестік мүмкіншіліктерді қалыптастыру жолдары мен тетіктері.

2-бағыт: Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамыту тетіктерін жетілдіру.

3-бағыт:  Ауыл шаруашылығы құрылымдарын шаруашы-лық аралық кооперация негізінде ірілендіру  тетіктері мен моделдерін әзірлеу.

4

Кафедра физической культуры и социальной науки.

Руководители:

Ордабаев Н.О.

Оналбек Ж.К.

Болғанбаева Ш.

1-бағыт: Студенттердің кәсіби қолданбалы дене дайындығы және оның тактикалық бағыты.               

2-бағыт: Саяси және тарихи жағдаяттары жөніндегі ғылыми тұжырымдамалар.

3-бағыт: Научно-практические основы развития физической культуры и спорта в условиях глобализации. Регистрационный номер НЦНТИ: 0112РК00439.

5

Кафедра правоведения

Құқықтық мемлекетті қалыптастырудың негізгі бағыттары

6

Кафедра языков:

Руководитель:

Кожабекова Р.

1-бағыт: Тілді теориялық тұрғыдан оқытудың оқРРРРтудың тиімді жолдары.

2-бағыт: Білім беру саласын автоматтандырудың болашағы және информатиканы оқыту әдістемесі.

7

Кафедра истории и общественные предметы

1-бағыт: ЖП. ӘГП-01.03 «ХХ ғ. Отандық және әлем тарихының өзекті мәселелері».

 

8

Кафедра музыкального образования

Руководитель:

Куздеубаева А.Б.

Научно-теоретические основы толерантности как фактор развития личности в педагогическом образовании. Номер госрегистрации  НЦНТИ: 0114РК00521.

 

9

Кафедра экологии

Руководитель:

Рисимбетов Т.К.

 

Проведение испытания для изучения эффективности различных типов вентиляционных, охлаждающих, увлажняющих установок, отвечающие оптимальным экологическим нормативам микроклимата помещений для кур-несушек в ТОО «Шымкент кус». Номер госрегистрации НЦНТИ: 0115РК02987.

10

Кафедра биологии

и химии.

Руководители:

Рисимбетов Т.

Жылысбаева А.

Кыдырбаева А.

Кистаубаев Е.

1.Қоршаған ортаныңзиянды факторларының биологиялық үрдістерге әсері және  оның алдын алу жолдары.

2.Шымкент қаласының экологиялық жағдайы және ауыз суын тазарту.

3. Спорт – адам денсаулығының кепілі.

4. Некоторые вопросы и особенности в формировании основ профессиональных навыков будущего специалиста в использовании информационных компьютерных технологий. Номер госрегистрации  НЦНТИ: 0114РК00547.

11

Кафедра Казахского языка и казахской литературы

Руководитель:

Аймурзаев Ф.

«Қазіргі тіл білімі мен қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері». Номер госрегистрации  НЦНТИ: 0114РК00065.

 

12

Кафедра дошкольного и начального обучения

Руководитель:

Қалыбеков Б.

«Бастауыш сынып мәтіндерінің лексикалық қоры».

 

13

Кафедра педагогики и психологии

Руководители:

Қозыбақов М.Ж.

Оразбекұлы К.

Малыбаева Л.

1.«Бастауыш сынып мәтіндерінің лексикалық қоры».  Номер госрегистрации  НЦНТИ:  № 0111РК00378.

2. «Жаңа тұрпатты педагогтарды 12 жылдық білім беру жүйесінде даярлаудың ғылыми-практикалық негіздері».

3.«Психологияның ерекшеліктерін ескеріп бала тілін зерттеу әдістемесі» атты тақырып.  Номер госрегистрации  НЦНТИ: № 0113РК00310.

14

Кафедра физики-математики и информатики.

Руководитель:

Ортаева К.

«Жаратылыстану пәндерін оқытудың инновациялық».  Номер госрегистрации  НЦНТИ: 0114РК00067.

15

Кафедра изобразительного искусства и профессионального обучения.

«Бейнелеу өнері және сызу, кәсіптік оқытудың болашақ мамандарын бейіндік оқыту технологиялармен жұмыс жасау құзіреттілігінқалыптастырудың теориясы мен технологиясы».Номер госрегистрации  НЦНТИ:0114РК00064.

 

Поделиться: