Научные семинары, проведенные в университете в 2013-2015 учебном году

Наименование научных семинаров

Время проведения

Организаторы

1

«Халықаралық қатынастар жөніндегі құқықтық саясат»

25.09.2013 ж.

 Факультет Естествознания.

2

«Отаншылдық отбасынан басталады»

16.10. 2013ж.

Факульт Филологии и педагогики.

3

«Жоғарғы оқу орындарында сапа менеджмент жүйесінің алатын орны»

23.10.2013ж.

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра  информационного обеспечения и сертификации.

4

«Оқу үрдістері мен жетістіктерін сырттай бағалау тәсілдері мен тетіктері»

25.11.2013ж.

Факультет  Бизнеса и техники, кафедра Бизнеса

5

«Білім берудегі жаңашыл үрдістер»

21.12.2013ж.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра Общей педагогики.

6

«Суденттердің шығармашылығын дамыту жолдары»

18.01.2014ж.

Факультет Филологии и педагогики

7

«Тән және тазалық тәрбиенің мәні»

28.01.2014ж.

Факультет Естествознания

8

«Мамандықтардың іс-тәжірибесін ұйымдастыру»

14.03.2014ж.

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра бизнеса.

9

“Қазіргі таңдағы құқықтық мемлекет құрудағы медиацияның ролі” (в масштабе области)      

01.04.14ж.

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра бизнеса.

10

«Дененің дамуы, дене құрамының анықталу әдістері, тепе-теңдік және дененің дамуы»

22.09.2014ж.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра Физ.воспит. и

соц.наук.

11

«ИК-спектроскопия және рентгендік-фазалық талдау әдістерімен көмір ұсақтарының қалдықтарын сынау арқылы зерттеу»

14.10.2014ж.

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра Информ. обесп. исертифик.

12

«Тілдік  ахуалды зерделеу»

16.10.2014ж.

факультет искусства и спорта

13

«ҒТП мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы рөлі»

23.10.2014ж

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра Бизнеса.

14

«Қазақстан мектептеріндегі тәрбие жұмысы»

29.10.2014ж.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра общей педагогики

15

Обсуждение Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана“Нұрлы жол -болашаққа бастар жол”

11.11.2014ж

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра Бизнеса.

16

“Таңдаған спорт түрлеріндегі дене жаттығулары”

14.11.2014ж.

Факультет Искусства и спорта

кафедра физ.воспит. и

соц. наук

17

‘Қашықтықтан оқыту әдістемесі”

21.11.2014ж.

Факультет Искусства и спорта.

Кафедра Физ.воспит. и

соц. Наук.

18

“Балалар мен жасөспірімдер тобымен жұмыс жасау ерекшеліктері”

07.12.2014ж.

Факультет Искусства и спорта.

Кафедра Физ.воспит. и

соц. наук

19

Көмір қалдықтарын қайта өндеп, пайдалану” (в масштабе области)      

23.12.2014ж.

Факультет  Бизнеса и техники

20

Баланың сөйлеу және ойлау қабілетін дамыту жолдары

24.12.2014ж.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра общей педагогики

21

Қашықтықтан оқыту технологиясы

30.01.2015ж.

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра Информ. обесп. исертифик.

22

“Интербелсенді лекцияның түрлері”

12.02.2015г.

Факультет  Бизнеса и техники.  Кафедра Бизнеса.

23

«Разработка web-приложений с применением облачных технологий»

21.02.2015г.

Кафедра Информ. обесп. исертифик.

24

«Cities and countries of Great Britain»

24.02.2015г.

Факультет Искусства и спорта.

Кафедра общей педагогики

25

«О структуре ядра линейного интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода, связанного спектральными вопросами оператора Коши-Романа»

17.03.2015г.

 

Кафедра Информ. обесп. исертифик.

26

“Түсінікті дамыту немесе ой-толғаныс кезеңінде қолданатын тәсілдер”

18.03.2015г.

Факультет  Бизнеса и техники. Кафедра бизнеса.

27

«Көмір қалдықтарының қоршаған ортаға әсері»

14.04.2015г.

Кафедра информ. обесп. исертифик.

28

«Кәрілік және есею кезеңдері»

28.04.2015г.

Факультет искусства и спорта. Кафедра общей педагогики

29

«Электронды үкімет»

15.10.2015г.

Кафедра информ. обесп. исертифик.

30

« Этнодизайнның көркемдік және сәулеттік формаларының қалыптасу дәстүрлері арқылы студенттерді шығармашылықтың жаңа әдістеріне баулу»

26.10.2015г.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра искусства

31

«Ақпараттық жүйені жүйелік тұрғыда жобалау»

25.11.2015г.

Кафедра информ. обесп. исертифик.

32

«Студентердің өзіндік жұмыстарының әдістемесі»

По результатам СРС разработать составить методические рекомендаций и сдать в издательство.

28.11.2015г.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра Искусства

33

«Жастарға тиімді және қауіпсіз интернет қолдануды үйрету»

14.12.2015г.

Кафедра Информ. обесп. исертифик.

34

«Ұлттық қолөнердің жаңа үлгілерін жобалау әдістерін оқытудың ғылыми негіздемесі»

23.12.2015г.

Факультет Искусства и спорта. Кафедра искусства.

35

Тілдерді оқыту технологиялары” (в масштабе области)      

16.02.2016г.

Кафедра «Языки»

36

Қазақ тілі дыбыстарының түрленім үлгілері

25.01.2012г.

Кафедра Каз. яз. и литер.

37

«80-жылдардағы әдеби-сын мәселелері»

30.04.2013г.

Кафедра Каз. яз. и литер.

38

«Қазақ ертегілерінің синтаксисі»

30.04.2014г.

Кафедра Каз. яз. и литер.

39

«Қазіргі қазақ прозасындағы адам концепциясы»

20.11.2015ж.

Кафедра Каз. яз. и литер.

40

«Бастауыш оқытудың әдістемелік мазмұны»

20.01.2012ж.

Кафедра Педагог. и  психол.

41

«Мектепке дейінгі бастауышта балалардың білімін арттыру»

26.01.2013ж.

Кафедра Педагог. и  психол.

42

«Жас мұғалімнің педагогикалық шеберлігін қалыптастыру»

20.04.2014ж.

Кафедра Педагог. и  психол.

43

«Қазіргі ЖОО-дағы педагогтың әлеуметтік мәдениеті»

18.11.2015ж.

Кафедра Педагог. и  психол.

44

«ЖОО-да лекциялық әдістерді жүргізудің тиімді әдіс-тәсілдері»

20.01.2015ж.

Кафедра Матем.,  физ. и  информат.

45

«Математиканы оқытудың методикасы»

22.01.2015ж.

Кафедра Матем.,  физ. и  информат.

46

«Алгоритм тілін математикалық жолмен шешу»

24.01.2015ж.

Кафедра Матем.,  физ. и  информат.

47

«Халық педагогикасындағы сұлулық-сымбат тәрбиесі»

3.11.2012ж.

Кафедра Проф. обуч. и изобраз. искусс.

48

«Кәсіптік білім беру жүйесінде болашақ маманды даярлау ғылыми әдістемелік негіздері»

24.10.2014ж.

Кафедра Проф. обуч. и изобраз. искусс.

49

«Бейнелеу өнері сбақтарын оқытуда жаңаша әдістерді қолдану»

19.02.2015ж.

Кафедра Проф. обуч. и изобраз. Искусство.

 

 

 

Поделиться: